Phishing

Nordisk Råd hæver sammen et skjold, men det er mere symbolpolitik uden involvering af Forsvaret i de enkelte lande

Af en erklæring fra Nordisk Råd betragter de nordiske lande fremover et cyberangreb mod hvilket som helst af de nordiske lande som et angreb på alle. Dermed gøres der op med at det alene er det enkelte land der angribes men det er hele det nordiske demokrati og dermed alle nordiske lande. Dette skrives i en fælles erklæring, der kom ud fra det seneste møde i Nordisk Råd for nogle dage siden jf. EUOBSERVER.

Forslaget om denne erklæring, er blevet til på baggrund af et initiativ fra konservative medlemmer af Nordisk Råd, men de blev bakket op af alle partier fra venstre mod højre på rådets årsmøde, der blev holdt i København i sidste uge. Dette er en slags manifest der omhandlede Cybersikkerhed fra mødet.

Erklæringen har dog ingen betydning for hackere, der for alvor har fået øje på nordiske virksomheder. Flere medier skriver om det samme manifest og kalder det alt fra sammenhold til en støtte som ingen praktisk beydgning vil få.

Plenum vid Nordisk Råds møde hvor man til lejligheden havde lånt Folketingssalen.

Årsagen til initiativet er dels den, at de nordiske lande er blandt de mest digitaliserede lande i verden. Men det er nok mest angrebet på henholdsvis det finske parlament i 2020 og det norske i marts 2021 siger flere analytikere. Uanset årsag er det dog kærkomment, hvis det samtidigt kan få forsvaret i de enkelte lande til at have en fælles gateway, der kan monitorer og forhindrer angreb på nordiske virksomheder.

Forsvaret i den enkelte lande er i forvejen beskæftiget med fra 50-75% internet aktivitet. Men f.eks. forbyder lovgivningen at f.eks. kriminelle eller pædofile kan udleveres til myndighederne og når vi snakker om informationer imellem grænserne er samarbejdet stort set ikke eksisterende og Forsvaret i de enkelte lande burde samarbejde på samme måde som i Danmark hvor forsvaret til dels står til rådighed for virksomheder med fælles netværk og andre services via de danske offentlige sikkerhedstjenester.

IT-Sikkerhed har en af de højeste prioriteter i dette gamle samarbejde. og Ransomware og Spionage mod nordiske virksomheder er højt prioriteteret.

Udover selve mødet delog

Nordisk Råd blev grundlagt i 1952 og omfatter:

  1. Danmark
  2. Sverige
  3. Norge
  4. Finland
  5. Island
  6. Færøerne
  7. Grønland
  8. Åland

Åland (på dansk Ålandsøerne) er en finsk selvstyrende øgruppe (selvom de snakker svensk) der har 6.500 øer og skær og i alt 26.530 indbyggere. Åland ligger i den nordlige del af Østersøen ved Den Botniske Bugt med en afstand på 40 km fra den svenske og 100 km fra den finske kyst. Marienhamn er hovedstaden og i 1921 kom øerne under finsk styre, men med internt selvstyre. Ålandsøerne er en af Jordens få demilitariserede zoner, og har siden 1992 været hjemsted for et fredsinstitut www.peace.ax

Norden.org, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Det nordiske samarbejde er verdens ældste samarbejde af sin slags. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Udgangspunktet er, at nordisk samarbejde skal fokusere på områder, hvor en fælles nordisk indsats skaber en merværdi for de nordiske lande og deres borgere. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i verden og er en vigtig medspiller i europæisk og globalt samarbejde. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejds-forum. I spidsen for Nordisk Ministerråd står samarbejdsministrene, som i henhold til det nordiske samarbejdes aftalegrundlag ”Helsingforsaftalen” bistår statsministrene i samordningen af nordiske spørgsmål.

Nordisk Råd ledes af et præsidium, som består af valgte parlamentarikere fra hele Norden. Medlemmerne af Nordisk Råd drøfter aktuelle spørgsmål og det nordiske samarbejdes udvikling  med statsministrene en gang om året på et topmøde i forbindelse med Nordisk Råds session.

Læs mere om ICARE.DK:

Kilde: iCARE.DK / Michael Rasmussen, der tidligere har udviklet database software for Nordisk Ministerråd til brug i hele Norden.

Scroll to Top