billede-1-159

Efter kidnapning og voldtægt af 13-årig: Politiet opfordrer private til at registrere overvågningskameraer

Det er vigtigt, at du registrerer dit videokamera, hvis du overvåger dit hus, gård, lager, værksted, din butik eller selv din mark.

Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

For på den måde kan man som borger hjælpe politiet med en hurtigere efterforskning af sager.

Overvågning fylder nemlig mere og mere i politiets efterforskning. Blandt andet har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for nylig draget nytte af private borgeres videoovervågning i sagen om den 13-årige pige, der blev bortført i Kirkerup i april. Her var bl.a. er mobilcam med til at optage hvad der skete med Filipa, eftersom det optog 800 meter fra det sted hvorfra kidnapningen skete. Politiet kom ret hurtigt på sporet af gerningsmandens bil.

Så jo flere borgere, der registrerer sit videokamera hos politiets database, jo mere kan man hjælpe politiets i deres arbejde.

Det fortæller Jonas Svitzer, som er politikommissær i Midt- og Vestsjællands Politi.

– Vi kommer med en appel om, at folk skal registrere sig i politiets kameraregister, også kaldet POLCAM. Overvågning er en effektiv og central del af politiets efterforskningsværktøjer.

Selvom man som privat borger, der har et overvågningskamera, ikke har pligt til at registrere sig i politiets kameraregister, så kan det både for politiets og borgeren være en god ide, at man frivilligt lader sit kamera registrere.

Politiets POLCAM

Politiets kameraregister, POLCAM, er et fælles register, som alle landets politikredse benytter.

Politiet får ikke direkte adgang til video fra de registrerede kameraer, men kan let og hurtigt se, hvem de skal kontakte for at få udleveret optagelser.

Virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, trossamfund mv. har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i henhold til tv-overvågningsloven.

Registreringspligten gælder de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.

Man skal kun registrere kameraer, man selv har etableret eller har brugsret til.

Man skal registrere sin kameraovervågning, senest 14 dage efter at det er opsat.

Private borgere har ikke pligt til at registrere deres kameraer. Politiet opfordrer dog alligevel alle private til at registrere deres kameraer, fordi ethvert kamera kan være værdifuldt for en efterforskning.

For politiet kan nemlig bruge databasen til hurtigt at give et overblik over, hvilke steder i Danmark der er placeret overvågning, så politiet kan målrette deres første indsats i store efterforskningssager, lyder det fra politikommissæren.

Både positive reaktioner og bekymrede meldinger

Politiet har fået en blandet modtagelse af deres appel. Der har både været positive reaktioner og bekymrede meldinger.

De negative reaktioner har ifølge politikommissær i Midt- og Vestsjællands Politi Jonas Svitzer handlet om borgere, der var bekymrede over et stigende overvågningssamfund. Men det kommer ikke på tale, fortæller politikommissæren.

– Politiet får ikke adgang til et overvågningskamera. Vi kan ikke gå ind og kigge i din overvågning, fordi du registrerer dig. Vi kan se, du har overvågning, og vi kan se, hvem der er markeret som kontaktperson på kameraet, hvis der er en helt konkret forbrydelse i dit område.

Private virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, skal registrere deres allerede opsatte kameraer i Politiets Kameraregister senest den 1. september 2021. Derudover skal væsentlige ændringer også indberettes.

Nyetablerede kameraer, som er opsat efter den 1. juli 2021, skal registreres i Politiets Kameraregister senest 14 dage efter opsætning.

Det betyder følgende:

Tv-overvågning opsat inden den 1. juli 2021 skal være registreret senest den 1. september 2021.

Tv-overvågning opsat efter den 1. juli 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Politiet opfordrer private, som ikke er omfattet af registreringspligten, til fortsat at registrere deres tv-overvågningskameraer på frivillig basis i Politiets Kameraregister.

Registrér som privat borger eller forening uden CVR-nummer

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.Registrér kameraer (mobil og tablet kan ikke benyttes)

Registrér som virksomhed, offentlig myndighed, forening mv.

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.Registrér kameraer (mobil og tablet kan ikke benyttes)

Hav følgende oplysninger parat

Personligt NemID/MitID (privat borger) eller NemID/MitID medarbejdersignatur (virksomhed, offentlig myndighed, forening mv.)

Adresse, hvor kameraerne er placeret på, og hvor kameraerne er opsat (fx hovedindgang). Du kan også markere placeringen på et kort.

Evt. supplerende oplysninger om overvågningskameraerne, såsom lagringstid, antal kameraer, særlige forhold m.v.

Kontaktoplysninger på person(er), som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Obligatorisk registreringspligt

Tv-overvågningsloven er ændret ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Lovændringen betyder bl.a., at offentlige myndigheder og private fremover har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, hvis de foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Det betyder, at private virksomheder, foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, har pligt til at registrere deres tv-overvågningskameraer.

Private borgere, som foretager tv-overvågning, fx af egen indkørsel, er ikke omfattet af registreringspligten. Politiet opfordrer private borgere til fortsat på frivillig basis, at registrere deres tv-overvågninger i Politiets Kameraregister.

Med lovændringen bliver det også obligatorisk at indberette væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister. Overtrædelse af kravet om registrering af tv-overvågning og væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister kan medføre en bødestraf.

billede-1-159

Se mere om POLCAM hos Videoanalyse.dk

Kilde: Politiet
Fotokredit: Politiet

Scroll to Top