digital-europe

Kommissionen vil investere over 210 mio. EUR i cybersikkerhed, digital kapacitet og teknologi under programmet for “et digitalt Europa”

Kommissionen iværksatte indkaldelser af forslag til en værdi af over 1.566 milliarder kroner under programmet for et digitalt Europa med henblik på at styrke cybersikkerheden og den digitale kapacitet i hele EU. Dette initiativ er en del af EU’s fortsatte indsats for at forbedre den digitale infrastruktur og sikre, at medlemsstaterne er bedre rustet til at håndtere de udfordringer, som den moderne teknologi og de stigende cybertrusler medfører. Selvom NIS2 ikke nævnes, er det således ikke, bevillinger til at overholde denne standard.

Cybersikkerhed

Med hensyn til cybersikkerhed vil der blive afsat 35 mio. EUR til projekter, der beskytter store industrianlæg og kritisk infrastruktur. Disse midler skal sikre, at vitale sektorer som energi, transport og sundhedspleje kan modstå og hurtigt komme sig efter cyberangreb. Styrkelsen af disse sektorer er afgørende for at opretholde stabiliteten og sikkerheden i EU som helhed.

Der vil blive investeret yderligere 12,8 mio. EUR i oprettelse, støtte og udvidelse af både nationale og grænseoverskridende cybersikkerhedsoperationscentre (SOC’er). Disse SOC’er vil fungere som nervecentre for cybersikkerhed, hvor trusler kan overvåges og håndteres i realtid. Ved at opbygge et stærkt netværk af SOC’er på tværs af medlemsstaterne kan EU sikre en mere koordineret og effektiv respons på cybertrusler.

Avancerede Cybersikkerhedsteknologier

35 mio. EUR vil blive afsat til udrulning af de nyeste cybersikkerhedsteknologier og -værktøjer. Dette inkluderer investeringer i kunstig intelligens, maskinlæring og avancerede analyseværktøjer, der kan hjælpe med at opdage og neutralisere cybertrusler, før de forårsager skade.

Ved at holde trit med teknologiske fremskridt kan EU sikre, at det forbliver på forkant med cybertruslerne.

Derudover vil 20 mio. EUR gå til at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af EU-lovgivningen om cybersikkerhed og de nationale cybersikkerhedsstrategier.

Disse midler vil hjælpe lande med at udvikle og implementere politikker og procedurer, der overholder EU-standarder og bedste praksis. Støtten inkluderer uddannelse og kapacitetsopbygning for at sikre, at medlemsstaterne har de nødvendige ressourcer og ekspertise til at beskytte deres digitale infrastrukturer.

Digitale Færdigheder og Uddannelse

Med hensyn til digitale færdigheder vil der blive investeret 55 mio. EUR i udvikling af højtudviklede digitale færdigheder til udformning og gennemførelse af videregående uddannelsesprogrammer inden for centrale digitale teknologiområder.

Dette omfatter uddannelse i kunstig intelligens, dataanalyse, cybersikkerhed og andre fremadstormende teknologier. Målet er at skabe en arbejdsstyrke, der er parat til at tage fat på de udfordringer, som den digitale fremtid bringer.

For at hjælpe medlemsstaterne med at nå målene og målsætningerne for det digitale årti vil der blive investeret 25 mio. EUR i aktiviteter, der skal lette udrulningen af forskellige flerlandeprojekter gennem europæiske konsortier for digital infrastruktur (EDIC’er).

Disse konsortier vil arbejde sammen om at udvikle og implementere avancerede digitale løsninger, der kan anvendes på tværs af grænserne i EU.

Lokale Digitale Tvillinger og Medieovervågning

Yderligere 20 mio. EUR fra EU er øremærket til videreudvikling af europæiske lokale digitale tvillinger, som er digitale versioner af lokalsamfund. Disse digitale tvillinger kan bruges til at simulere og analysere forskellige scenarier, hvilket hjælper med planlægning og beslutningstagning på lokalt niveau. Ved at anvende digital teknologi kan kommuner forbedre deres infrastruktur, serviceydelser og borgerengagement.

Der vil også blive investeret 8 mio. EUR i europæiske observatorier for digitale medier (EDMO’er) til finansiering af uafhængige regionale knudepunkters arbejde med at analysere og bekæmpe desinformation i digitale medier. Disse observatorier spiller en vigtig rolle i at identificere, analysere og modvirke falske nyheder og misinformation, som kan undergrave demokratiske processer og offentlig tillid.

Frister og Ansøgningsprocesser

Ansøgningsfristen for al cybersikkerhedsrelateret finansiering er den 21. januar 2025, mens ansøgningsfristen for finansiering relateret til digitale færdigheder er den 21. november 2024. Organisationer og virksomheder opfordres til at indsende deres forslag inden disse datoer for at drage fordel af de tilgængelige midler.

Yderligere Oplysninger

For flere oplysninger om arbejdsprogrammet for cybersikkerhed under programmet for et digitalt Europa og om det primære arbejdsprogram for programmet for et digitalt Europa, kan interesserede parter besøge Europa-Kommissionens hjemmeside. Her kan man finde detaljer om de specifikke indkaldelser af forslag og de krav, der skal opfyldes for at modtage finansiering. Der vil blive offentliggjort yderligere indkaldelser næste år efter vedtagelsen af arbejdsprogrammet for et digitalt Europa 2025-2027.

Dette initiativ understreger EU’s engagement i at styrke den digitale og cybersikkerheds-infrastruktur på tværs af medlemsstaterne, hvilket er afgørende for at sikre økonomisk vækst, samfundssikkerhed og modstandsdygtighed i en stadig mere digital verden.

Kilde: ICARE.DK
Fotokredit: stock.adobe.com og ICARE.DK
Personer/Firmaer/Emner/#: #EU, #Cybersikkerhed, #DigitalEuropa, #Finansiering, #Teknologi, #Uddannelse. #ICARE
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by ICARE.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top