Datacenter SAAS Risikoer

Er Centralisering af Vigtige Samfundsfunktioner en ansvarlig beslutning?

Om Centralisering af Vigtige Samfundsfunktioner og Risici ved Enkelte Hosting Leverandører

I den moderne verden, hvor effektivitet og omkostningsbesparelser driver mange beslutninger, vælger mange vigtige samfundsfunktioner som hospitaler, energiselskaber og transportnetværk at samle deres operationer hos en enkelt hosting leverandør.

Denne tilgang kan medføre fordele som bedre koordinering og reducerede driftsomkostninger, men øger også sårbarheden over for cyberangreb, især ransomware-angreb. I denne artikel udforskes konsekvenserne af en sådan centralisering, med særligt fokus på eksempler fra virkeligheden, hvor en enkelt hosting leverandør er blevet hacket, og hvordan det har påvirket samfundet. Vi præsenterer også en tabel med eksempler på skadesvirkninger og de krævede løsesummer.

Fordele ved Centralisering

Øget Effektivitet: Ved at centralisere tjenester hos en enkelt leverandør kan organisationer opnå betydelige effektivitetsgevinster. Enkelt leverandørstyring kan føre til bedre ressourceudnyttelse, færre administrative omkostninger og en strømlinet kommunikationsproces.

Omkostningsbesparelser: Centralisering kan ofte medføre økonomiske fordele ved at reducere redundans og skalaeffekter, som kan resultere i lavere priser for de tjenester, der leveres.

Forbedret Koordinering: Med en enkelt leverandør er det lettere at koordinere forskellige aspekter af tjenesteydelser, hvilket kan føre til bedre overholdelse af standarder og en mere ensartet servicelevering.

Risici ved Centralisering

Øget Sårbarhed: Når en enkelt leverandør håndterer vitale funktioner, øges risikoen for, at et enkelt cyberangreb kan lamme hele systemet. Angribere, som hacker en central leverandør, kan få adgang til en stor mængde data og tjenester, hvilket kan føre til omfattende forstyrrelser.

Afhængighed af Leverandør: Afhængighed af en enkelt leverandør betyder, at hvis denne leverandør oplever tekniske problemer, økonomiske vanskeligheder eller sikkerhedsbrud, kan det have en bredere indvirkning på alle de tjenester, de leverer.

Kompleks Gendannelse: I tilfælde af et angreb kan gendannelsesprocessen være kompleks og tidskrævende, især hvis det involverer kritiske systemer, som er essentielle for daglig drift.

Eksempler på Centraliserede Systemer, der er Blevet Hacket

Nedenstående tabel præsenterer eksempler på centrale samfundsfunktioner, der er blevet ramt af ransomware-angreb, skadesvirkninger og de krævede løsesummer, når en hosting leverandør er blevet hacket.

SektorOrganisationÅrSkadesvirkningRansomware Løsesum
SundhedssektorNHS (National Health Service), UK2017Aflysninger af operationer og aftaler, overførsel af patienter$70 millioner
EnergisektorColonial Pipeline, USA2021Brændstofmangel, stigende brændstofpriser$4.4 millioner
TransportsektorMaersk, Global2017Forstyrrelse af shipping og logistik på global skala$300 millioner tab
Offentlig sektorCity of Atlanta, USA2018Nedlukning af kommunale tjenester, datatab$52,000
UddannelsessektorUniversity of California, San Francisco, USA2020Tab af forskningsdata$1.14 millioner
SundhedssektorSynnovis Group LLP, UK2023Aflysninger af operationer og overførsel af patienter$50 millioner

Analyse af Skadesvirkninger og Ransomware Løsesummer

NHS, UK (2017): NHS blev ramt af et omfattende ransomware-angreb, som resulterede i aflysninger af operationer og aftaler samt overførsel af patienter. Dette angreb understregede, hvor sårbart sundhedsvæsenet er over for cybertrusler, især når kritiske tjenester er afhængige af centraliserede it-systemer. Kravet om løsesum på $70 millioner var en alarmerende påmindelse om de økonomiske konsekvenser, som sådanne angreb kan medføre.

Colonial Pipeline, USA (2021): Angrebet på Colonial Pipeline, som førte til brændstofmangel og stigende brændstofpriser, illustrerer hvordan et enkelt angreb på en vital energiinfrastruktur kan have landsdækkende konsekvenser. Kravet om $4.4 millioner i løsesum var betydeligt, men skaderne på økonomien og den offentlige tillid var endnu mere omfattende.

Maersk, Global (2017): Maersk, en af verdens største shipping- og logistikvirksomheder, blev ramt af ransomware, hvilket forstyrrede global shipping og logistik. Tabene blev estimeret til $300 millioner, hvilket viser de økonomiske konsekvenser af cyberangreb på centraliserede logistiksystemer.

City of Atlanta, USA (2018): Ransomware-angrebet på City of Atlanta lammede kommunale tjenester og resulterede i datatab. Kravet om $52,000 i løsesum var relativt lille, men de samlede omkostninger til gendannelse og tab af data var betydelige.

University of California, San Francisco, USA (2020): Angrebet på University of California resulterede i tab af vigtige forskningsdata, hvilket havde en dyb indvirkning på universitetets forskning og økonomi. Løsesummen på $1.14 millioner var høj, men de immaterielle skader var endnu større.

Synnovis Group LLP, UK (2023): Seneste angreb på Synnovis Group LLP, der leverer laboratorietjenester til hospitaler i London, resulterede i aflysninger af tusindvis af operationer og overførsel af patienter. Kravet om $50 millioner i løsesum understreger alvoren af truslen mod sundhedssektoren.

Sårbarheder ved SaaS-modellen

Software-as-a-Service (SaaS) er en model, hvor software applikationer leveres over internettet som en tjeneste. Denne model er populær på grund af dens mange fordele, herunder omkostningsbesparelser, skalerbarhed og tilgængelighed. Men SaaS-modellen kommer også med en række sårbarheder, som kan udgøre betydelige risici for virksomheder, der benytter denne model. I denne artikel vil vi udforske de væsentligste sårbarheder ved SaaS og hvordan de kan mitigere disse risici.

Hovedsårbarheder ved SaaS

 1. Data Sikkerhed og Privatliv
 • Centraliseret Dataopbevaring: I en SaaS-model gemmes data på leverandørens servere. Dette betyder, at et sikkerhedsbrud hos leverandøren kan kompromittere data fra mange forskellige kunder. Angribere ser SaaS-leverandører som attraktive mål på grund af den store mængde data, de besidder.
 • Manglende Kontrol: Virksomheder har mindre kontrol over deres data, da de er afhængige af leverandørens sikkerhedsforanstaltninger og politikker. Dette kan skabe bekymringer omkring databeskyttelse og overholdelse af regulativer.
 1. Tilgængelighed og Driftssikkerhed
 • Afhængighed af Internetforbindelse: SaaS-tjenester kræver en stabil internetforbindelse. Eventuelle netværksproblemer kan resultere i tab af adgang til kritiske applikationer og data.
 • Serviceafbrydelser: Enhver form for tekniske problemer hos SaaS-leverandøren, såsom servernedbrud eller vedligeholdelsesperioder, kan føre til afbrydelser i tjenesten for alle kunder.
 1. Leverandøraffald
 • Lock-in Effekt: Når en virksomhed først har integreret en SaaS-løsning, kan det være dyrt og komplekst at skifte til en anden leverandør. Dette skaber en afhængighed, hvor virksomheden er bundet til leverandørens prisstruktur, politikker og opdateringscyklusser.
 • Leverandørens Stabilitet: Hvis en SaaS-leverandør går konkurs eller stopper med at tilbyde en bestemt tjeneste, kan det efterlade kunderne i en svær situation med hensyn til dataadgang og forretningsdrift.
 1. Sikkerhedsforanstaltninger og Overholdelse
 • Delte Ressourcer: SaaS-leverandører benytter ofte en multi-tenant arkitektur, hvor flere kunder deler de samme ressourcer. Dette kan medføre sikkerhedsrisici, hvis adskillelsen af kundedata ikke er tilstrækkelig robust.
 • Overholdelse af Regulativer: Forskellige brancher har specifikke krav til databeskyttelse og overholdelse af lovgivning. Virksomheder skal sikre, at deres SaaS-leverandør overholder alle relevante regulativer og standarder.

Mitigation af SaaS-sårbarheder

For at minimere risiciene forbundet med SaaS-modellen kan virksomheder implementere følgende strategier:

 • Grundig Due Diligence: Vælg SaaS-leverandører med stærke sikkerhedsforanstaltninger og en pålidelig track record. Undersøg deres politikker for databeskyttelse, sikkerhedscertificeringer og tidligere sikkerhedsbrud.
 • Sikkerhedskopiering og Gendannelse: Sørg for regelmæssige sikkerhedskopier af data og udvikl en robust gendannelsesplan. Dette sikrer, at virksomheden kan fortsætte driften selv i tilfælde af et brud hos leverandøren.
 • Adgangskontrol: Implementer strenge adgangskontroller og autentifikationsmekanismer for at beskytte mod uautoriseret adgang til data og applikationer.
 • Overvågning og Revision: Aktivt overvåg SaaS-miljøet og udfør regelmæssige revisioner for at sikre overholdelse af sikkerhedspolitikker og regulativer.
 • Data Kryptering: Brug kryptering til at beskytte data både under overførsel og i hvile. Dette kan reducere risikoen for datalækage, selv hvis leverandørens systemer kompromitteres.

Mens SaaS-modellen tilbyder mange fordele, er det vigtigt at være opmærksom på de medfølgende sårbarheder. Ved at forstå og adressere disse risici kan virksomheder bedre beskytte deres data og sikre kontinuitet i deres forretningsdrift. En proaktiv tilgang til sikkerhed og en omhyggelig udvælgelse af leverandører kan hjælpe med at mitigere mange af de potentielle trusler, der følger med SaaS.

Forebyggelses- og Sikkerhedsforanstaltninger

For at reducere risikoen ved centralisering bør organisationer overveje følgende foranstaltninger:

 1. Diversificering af Leverandører: Ved at sprede kritiske funktioner på flere leverandører kan organisationer reducere risikoen for et enkelt kritisk punkt.
 2. Robust Cybersikkerhed: Investering i avancerede cybersikkerhedsløsninger og regelmæssig overvågning kan hjælpe med at forhindre angreb.
 3. Backup og Gendannelsesplaner: Regelmæssig sikkerhedskopiering af data og udvikling af omfattende gendannelsesplaner kan minimere skaderne ved et angreb.
 4. Træning og Uddannelse: Uddannelse af medarbejdere i bedste praksis inden for cybersikkerhed kan reducere risikoen for menneskelige fejl, der kan føre til angreb.

ICARE A/S siger: Nej det er ikke ansvarligt…

Centralisering af vigtige samfundsfunktioner hos en enkelt hosting leverandør kan medføre betydelige fordele, men det øger også risikoen for omfattende forstyrrelser i tilfælde af cyberangreb. Ved at lære af tidligere hændelser og implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger kan organisationer bedre beskytte sig mod de potentielle konsekvenser af sådanne angreb.

Disse konsekvenser er ikke skaderne værd.

Kilde: ICARE.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer:
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top