Danmark er nr. 1 i EU indenfor Digitalisering

For ca. 10 dage siden kom en anden rapport fra DESI frem hvor denne fastslog, at Danmark gik fra nr. 3 på listen til nummer 1 indenfor Digitalisering.Her er

Her er det Europa-Kommissionen der årligt publicerer “Digital Economy and Society Index”, den såkaldte DESI rapport.

Resultaterne er her alene digitale kompetencer (human capital), netværk (connectivity), integration af digitale teknologier (integration of digital teknologi) og offentlige digitale tjenester (digital public services) og rapporten giver et overblik over hvordan EU klarer sig digitalt samlet set. 

Danmark har siden den første DESI rapport blev lanceret 2016 ligget over EU-gennemsnittet, og det gør vi igen i år, hvor Danmark er landet på en flot første plads.

Danmark har den højeste borgertilslutning til brugen af digitale offentlige services i EU

For at lande på førstepladsen ligger Danmark naturligvis godt på de individuelle indikatorer i indekset. For eksempel har Danmark scoret en førsteplads i netværk, en andenplads i integration af digitale teknologier og offentlige digitale tjenester, og fjerdeplads i digitale kompetencer. I offentlige digitale tjenester har Danmark en score på 87.1, hvilket er 19 point over EU gennemsnittet på 68.1.

DESI rapporten fremhæver den høje tilslutning til brug af digitale offentlige services (eGovernment). 92 pct. af internetbrugere i Danmark har gjort brug af digitale offentlige services inden for det seneste år. Det betyder, at Danmark er det medlemsland i undersøgelsen, der har den højeste andel af brugere af offentlige digitale services.

Dette resultat hænger fint sammen med at danske borgere scorer markant højere end EU gennemsnittet i digitale færdigheder. 70 pct. af danske borgere har basale digitale færdigheder, i sammenligning med EU-gennemsnittet på 56 pct.

Danmark udmærker sig i rapporten ved de mange digitale initiativer, der blandt andet har støttet den danske COVID håndtering. Her fremhæves blandt andet digitaliseringsklar lovgivning, der har medvirket til en hurtigere reaktion under COVID-19 pandemien. I efteråret 2020 blev der således på under 8 dage foretaget automatiske engangsudbetalinger til 2 millioner danskere som tilskud under pandemien og stimulering af økonomien.

Yderligere nævnes den hurtige omstilling til e-learning under hjemsendelse af skoleelever, samt aftalen om opkvalificering af arbejdskraft, der blev vedtaget juni 2020, og som blandt andet skal styrke lediges IT-kompetencer. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi nævnes som en af grundene og samtidig fremhæves digitaliseringspartnerskabet, der blev nedsat marts 2021, som et værdifuldt tiltag for at fastholde Danmark som digitalt fremgangsland.

Udover den fine førsteplads i DESI rapporten, er Danmark i dag også rykket i top 3 på eGovernment Benchmark. eGovernment Benchmark er ligeledes en årlig rapport fra Europa-Kommissionen, der måler 36 landes fremskridt specifikt inden for offentlig digitalisering i Europa. Danmark lander, sammen med ni andre lande, i den bedste af fire kategorier, hvor offentlig digitalisering leverer resultater og skaber værdi – såkaldt Fruitful eGov.

Som Margrethe siger det:

“The message of this year’s Index is positive, all EU countries made some progress in getting more digital and more competitive, but more can be done. So we are working with Member States to ensure that key investments are made via the Recovery and Resilience Facility to bring the best of digital opportunities to all citizens and businesses.” 

Executive Vice-President for a Europe Fit for the Digital Age, Margrethe Vestager
Margrethe Vestager, Næstformand for Europa Kommisionen
Scroll to Top