google-sikkerhed

Google bruger ulovlig Overførsel af Skolebørns Data til Lande der bedriver Koruption, slaveri, børnearbejdere, Menneskehandel og ser stort på FN’s rettigheder

Begyndelsen på Chromebook-kontroversen kan spores tilbage til Helsingør kommune i 2019. Ifølge en nylig offentliggjort rapport fra Kommunernes Landsforening (KL) til Datatilsynet, er flere kommuner involveret i ulovlig dataoverførsel af elevers personlige information til nationer som Colombia, Mexico og Indien. Datatilsynet forventer at træffe en endelig beslutning inden efterårsferien, der vil afgøre, om 53 kommuner stadig har mulighed for at anvende Google’s Chromebooks i den pædagogiske kontekst. Der skriver dagbladet Version2.

Efter en langstrakt periode med uafklaring, lader det til, at Chromebook-sagen er ved at nærme sig sin konklusion. Datatilsynet har annonceret, at en afgørelse er på vej inden for den nærmeste fremtid. Denne afgørelse vil have direkte indflydelse på, om lærere og studerende i et væld af danske kommuner kan fortsætte med at implementere Google’s computerteknologi i deres daglige undervisning.

Datatilsynet er i øjeblikket i færd med at gennemgå den seneste samling dokumenter fra KL. Disse dokumenter skulle gerne overtale tilsynet til at tro, at kommunerne har fundet en juridisk acceptabel metode til at bruge Googles cloud-baserede maskiner.

Mediet Version2 har fået adgang til disse dokumenter. Ifølge it-advokat Jesper Langemark fra Bird and Bird, peger alt dog på, at kommunerne endnu ikke har fundet en lovlig måde at bruge Chromebooks på, uden at risikere elevernes datasikkerhed.

“Ud fra den nuværende information, kan det blive nødvendigt at deaktivere visse tjenester, der involverer dataoverførsel til tredjelande,” kommenterer Jesper Langemark over for Version2.

Datatilsynets dokumenter indeholder en liste over lande, som betragtes som ‘usikre tredjelande,’ hvor elevernes data potentielt kan ende. Dette skaber tvivl om, hvorvidt elevernes informationer er tilstrækkeligt beskyttet i disse lande. KL har endnu ikke en umiddelbar løsning på dette problem. “På dette tidspunkt er det umuligt for en række af de kernefunktioner, vi bruger, at undgå databehandling uden for EU,” bemærker KL i deres notat.

De uddyber også, at “At deaktivere disse tjenester vil have forskellige konsekvenser i forskellige kommuner, lige fra at miste funktionalitet til at påvirke produktets anvendelighed i undervisningen forskelligt.”

Michael Rasmussen fra ICARE SECURITY A/S påpeger yderligere, at hele denne sag viser, at Googles datahåndtering er tvivlsom, og at virksomheden ikke kan betragtes som troværdig i forhold til datasikkerhed.

“Det er jo et dybt krænkede omsorgssvigt at børns data havner i lande som tillige bedriver slaveri, børnearbejdere og ikke respekterer ytringsfrihed, retssikkerhed, børns rettigheder, menneskerettigheder eller kvinders rettigheder, bare for at nævne nogle få problemer ud over almindelig datasikkerhed og omgang med data i disse lande.”

“Jeg er sikker på at Google ikke ønsker dette frem men det viser jo også at Google skal høste data for enhver pris, i dette tilfælde den billigste. Det er på tide vi får mærkningsordninger indenfor IT/Cloud og computere.”

Michael Rasmussen fra ICARE SECURITY A/S

Jeg syntes ikke vi kan være bekendte at benytte produkter fra virksomheder som skader andre mennesker, kvinder og børn. Min bekymring er relateret til overførsel af personlige data til lande som Colombia, Mexico og Indien, som blev nævnt i forbindelse med Chromebook-sagen i danske skoler, er det værd at overveje de menneskerettighedsspørgsmål og sociale forhold, der er relevante i disse lande. Disse lande kan direkte sammenlignes med Kina.

Jeg mener at de potentielle risici inkluderer måske hundredetusindvis af menneskehandler, millioner overtrædelser af menneskerettigheder, verdenskendt korruption, diskrimnering er indbygget i landende med manglende retssikkerhed, slaveri, sexslaveru, børnearbejdere og høje helt enorme kriminalitetsrater.

Hvorfor skal sådanne lande have vores børns data? eller alle de andre der benytter et Google produkt? Hvordan håndteres og beskyttes data der? Er det virkeligt det som Google ønsker sig forbundet med?

Alle tre lande har enorme udfordringer, når det kommer til kvinders, børns og menneskerettigheder. Colombia har en lang historie med borgerkrig og politisk vold, hvor tusindvis er blevet fordrevet fra deres hjem. Mexico kæmper med udbredt korruption og vold relateret til narkokarteller. Indien har også udfordringer med religiøs og kastesystemrelateret diskrimination.

Slaveri og Børnearbejde

Situationen er lige så alvorlig, når det kommer til tvangsarbejde, sexslaveri og børnearbejde. I alle tre lande findes der former for moderne slaveri, der inkluderer tvangsarbejde og menneskehandel. Børnearbejde er især i Indien, men også i Colombia og Mexico.

Kriminalitet, især voldelig kriminalitet og organiseret kriminalitet, er høj i disse lande. Dette er især relevant, da det kan have direkte indflydelse på datasikkerheden. Hvis datacentrene er placeret i områder med høj kriminalitet, kan der være øget risiko for databrud for både medarbejdere og spionage på sådanne virksomheder.

Spørgsmålet er om dine data bliver aflyttet, misbrugt eller handlet med. Det gør de jf. Google til Googles partnere.

Bekymringer

Disse faktorer indikerer, at der er en reel bekymring for, hvordan personlige data kan blive brugt eller misbrugt, når de overføres til sådanne lande. Hvis data kan tilgås af organer, der ikke respekterer grundlæggende menneskerettigheder eller lovgivning, er risikoen for misbrug høj.

Tabel: Sammenligning af Sociale og Juridiske Forhold i Colombia, Mexico og Indien

IndikatorColombiaMexicoIndien
MenneskerettighederMiddel til LavMiddelMiddel til Lav
MenneskehandelHøjHøjHøj
SlaveriHøjHøjHøj
Børnearbejde og børns rettighederHøjtHøjtHøjt
KriminalitetsrateHøjMeget HøjMiddel til Høj
Kvinders rettigheder LavLavMeget lav
YtringsfrihedLavLavLav
LigestillingLavLavLavest
KoruptionHøjHøjHøj

Konklusion

Når personlige data fra danske skoleelever overføres til lande som Colombia, Mexico og Indien, er det afgørende at overveje de sociale og juridiske forhold i disse lande. Udfordringerne omkring menneskerettigheder, slaveri, børnearbejde og høje kriminalitetsrater indikerer, at der er en betydelig risiko for, at data kan blive kompromitteret eller misbrugt. Det er derfor vigtigt at træffe nødvendige forholdsregler for at sikre dataintegritet og beskyttelse.

Sagen om Chromebooks i danske skoler har afsløret alvorlige datasikkerhedsproblemer, der går ud over danske undervisningsinstitutioner. Det har taget en bemærkelsesværdig lang tid at nå til en form for afgørelse, og denne forsinkelse har skadet skolerne yderligere, da teknologierne er blevet forældede. Desuden rejser det spørgsmålet om, hvorvidt Google kan betragtes som en pålidelig partner i forhold til datasikkerhed

Kilder

 • Notat fra Kommunernes Landsforening (KL) lækket til Version2.dk
 • Udtalelser fra Datatilsynet
 • Interview med Jesper Langemark, it-advokat hos Bird and Bird
 • Kommentarer fra Michael Rasmussen, ICARE SECURITY A/S
 • Unicef
 • Human Rights Watch rapporter om Colombia, Mexico og Indien
 • Global Slavery Index
 • UNICEF rapporter om børnearbejde
 • World Crime Index
 • Ilo
 • FN
 • Fotokredit: Stock.adobe.com
Scroll to Top