dns-sikkerhed

CISA lancerer sin beskyttende DNS med generel tilgængelighed for føderale agenturer

DNS er noget de fleste tager for givet. Som Server Hosting Udbyder siden 1992 ved jeg lidt mere end så mange andre om DNS problematikker og hvordan de udnyttes og hvordan man f.eks. via MALWARE tvinger klienter over på andre DNS servere end den de havde før de fik Malware på sin computer. DNS og DNS servere er en gammel arkitektur der er sårbar for angreb på forskellige måder ligesom almindelige servere er. Forhåbentligt har du ikke noget andet på din DNS server end DNS for det er jo en vigtig komponent for serversikkerhed for DNS, ikke at have […]

CISA lancerer sin beskyttende DNS med generel tilgængelighed for føderale agenturer Se mere...