ICARE støtter de 17 FN Verdensmål

FN’s verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os på en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

ICARE støtter aktivt alle FN’s 17 verdensmål og derudover køber vi grøn strøm der er fra sol, vand og vindkraft og vi køber økologisk og

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne og det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål  for bæredygtig udvikling, Sustainable Development Goals (SDGs) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål, Millennium Development Goals (MDGs), som havde deadline ved udgangen af 2015. Yderligere at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år.

Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Hos ICARE fokuserer vi på at hjælpe den offentlige og private sektor med at håndtere sikkerhedsudfordringer på bedste vis. Vores løsninger er CO2 besparende, fordi det samme antal servere ude i hver dansk virksomhed ville have forhøjet den samlede CO2 udledning betragteligt.

UNIVERSELLE MÅL

De nye verdensmål vil gælde for alle lande, både rige og fattige, med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De udfordringer vi står overfor i dag, er bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser og derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk arbejde, som fik startskud ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie. Udover den mellemstatslige åbne Arbejdsgruppe, FN Generalsekretærens Høj-niveau Panel af Eminente Personer, bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN systemet er der gennemført over hundrede nationale og elleve globale tematiske konsultationer samt en direkte online survey MyWorld, hvor mere end ti millioner mennesker verden over har givet deres mening til kende.

Den omfattende konsultationsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når den nye dagsorden skal omsættes til handling over de kommende 15 år.

Ring 31971111 for mere information.

Exit mobile version