Gammel TrojanSource sårbarhed truer sikkerheden med Malware i stort set alt kode og programudvikling

En stor ny sårbarhed er fundet i langt de fleste programmer som oversætter læsbar kode til maskinkode. Sårbarheden giver mulighed for at man uden at vide det flytter problemet til millioner af brugere. På University of Cambridge har et Forskerteam fundet en alvorlig sårbarhed i en lang række af de såkaldte compilere. Det er programmer der oversætter den kode en prorammør har lavet til et program. Der kan være tale om mindst 32 platforma. F.eks. et program der laver C kode om til en exe-fil. Problemet beskrives i indledningen af forskerrapporten, der kan downloades i slutningen af dette dokument. […]

Gammel TrojanSource sårbarhed truer sikkerheden med Malware i stort set alt kode og programudvikling Se mere...